Menu

sliderbeeld1

de modernste ter wereld

Nederlandse vissersvloot
behoort tot

sliderbeeld2

Nederlandse visserij

Dienstverlening voor
duurzame ontwikkeling

Schol

Nederlandse binnen-, kust- en zeevisserij

Bond voor de

Schol

Nederlandse beroepsvissers

Belangenorganisatie voor

sliderbeeld5

de modernste ter wereld

Nederlandse vissersvloot
behoort tot

Organisatie

De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Onze dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden). Wij bieden onze leden professionele en betaalbare diensten en producten, afgestemd op hun ... Lees verder »


arrowdowngroen

Projecten in de spotlight

464485916

Transitie naar twinrigvisserij door ARM 25

De visserijsector is de laatste jaren bezig met een innovatie- en verduurzamingslag. Uitgangspunt van het project is de aanname dat de verduurzaming en economische levensvatbaarheid van de bedrijfsvoering (exploitatie) staat of valt bij een stabielere inkomenspositie en professionalisering van de ARM 25. Actueel is de verbreding van visserij activiteiten. Duurzamer, efficiënter en rendabel De visserman heeft zelf ook handvaten nodig om zijn eigen onderneming duurzamer, efficiënter en rendabel te maken en te houden. Investeringen in vernieuwing, modernisering en verduurzaming van de vloot ... Lees verder »